8xMVE (CZ)

Česká republika

Akvizice

shade-bh s.r.o. (dále jen „Zprostředkovatel“) byl Akcionáři (vlastníci 100% akcií; dále jen „Klient“) „Společnosti“ pověřen vypracováním tohoto investičního shrnutí, jeho sdílením s vybranou skupinou potenciálních investorů a koordinováním prodeje až 100% akcií Společnosti (dále jen „Transakce“).

Executive Summary

KONSOLIDOVANÉ PORTFOLIO OSMI MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN
Výkon: 1,3 MW

1. MVE
Instalovaný výkon: 220 kW
Podpora do roku: 2051

2. MVE
Instalovaný výkon: 334 kW
Podpora do roku: 2051

3. MVE
Instalovaný výkon: 310 kW
Podpora do roku: 2047

4. MVE
Instalovaný výkon: 97 kW
Podpora do roku: 2045

5. MVE
Instalovaný výkon: 135 kW
Podpora do roku: 2051

6. MVE
Instalovaný výkon: 70 kW

7. MVE
Instalovaný výkon: 80 kW

8. MVE
Instalovaný výkon: 75 kW

For more info

Z důvodu důvěrnosti Transakce:

• Nezávazná LOI s identifikací potenciálního kupujícího;
• podpis NDA;
• přístup do Data Room.

Všechny tyto kroky budou koordinované prostřednictvím Zprostředkovatele shade-bh s.r.o.

Contacts

Marian Sutto
+420 777 51 91 90
ms@shade-bh.com

Igor Nemeckay
+420 603 808 573
nemeckay@inadvisory.com

* Prohlášení: Zprostředkovatel připravil tento dokument na základě informací poskytnutých Klientem. Zprostředkovatel však nenese žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah nebo interpretaci poskytnutých informací. Potenciální investoři se vždy musí spoléhat na vlastní průzkum, finanční plány a závěry. Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a mohou být distribuovány zcela nebo zčásti s předchozím souhlasem Zprostředkovatele.

Data to the NDA

If you want to proceed in the Transaction, please fill the data. We will contact you soon.

arrow&v

Thanks for submitting!